TÉMA Omrzliny

Pozor na podchlazení

Poškození chladem vzniká v důsledku snížení teploty organismu, při kterém dochází buď k místnímu poškození (omrzliny) nebo k celkovému prochladnutí (podchlazení). Podchlazení (hypotermie) zvyšuje toleranci organismu k zástavě krevního oběhu a snižuje spotřebu kyslíku ve tkáních. Při podchlazení dochází ke zpomalení tepu a dechu až k úplné zástavě.

Omrzliny

Omrzlina je poškození organismu, které vzniká působením nízkých teplot na kůži a podkoží. Většinou se jedná o teploty pod bodem mrazu, ale za větru a vyšší vzdušné vlhkosti můžou omrzliny vznikat i při vyšších teplotách. Ohroženy jsou hlavně nedostatečně chráněné nebo nezakryté části těla na periferiích, jako je nos, uši (zejména lalůčky), tváře, brada a prsty na rukou nebo nohou.

Omrzliny mohou způsobovat i nevratná poškození, která mohou v nejhorších případech vést až k amputacím. Zvýšené riziko omrzlin hrozí lidem s narušeným prokrvováním tkání způsobeným některými nemocemi - např. cukrovkou, užíváním léků (betablokátory) nebo kouřením. Stejně jako u podchlazení hraje velkou roli ve vzniku omrzlin i oblečení, a to oblečení nedostatečné nebo příliš těsné.

Podchlazení

Podchlazení je celkový pokles tělesné teploty spojený se selháním termoregulace. Podchlazení nastává při poklesu tělesné teploty pod 35 °C.

Příčiny podchlazení nebo omrzlin

 • dlouhodobý pobyt v chladu, kde hraje velkou roli vítr a vlhko
 • věk – novorozenec, batole, malé děti, starší lidé
 • poranění nebo onemocnění: polytrauma, nitrolebeční krvácení, nádory a poruchy centrální nervové soustavy, mozkové příhody, hypoglykemie, popáleniny, nedostatečná výživa
 • únava a nedostatečná fyzická aktivita
 • nevhodné a nepřiměřené oblečení
 • požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy, sedativa, hypnotika, antidepresiva)

Mírné podchlazení: tělesná teplota 32-35 °C

Příznaky:

 • bolest pociťovaná v končetinách
 • třesavka
 • zrychlený pulz a dech
 • chladná a bledá kůže
 • zmatenost
 • poruchy jemné motoriky

Střední podchlazení: tělesná teplota 28-32 °C

Příznaky:

 • ústup pocitu bolesti
 • nepravidelné a zpomalené dýchání
 • zpomalené reflexy
 • rozšířené zornice
 • spavost
 • apatie

Těžké podchlazení: tělesná teplota méně než 28 °C

Příznaky:

 • poruchy vědomí až bezvědomí
 • pomalý, těžko hmatný tep
 • nepravidelné dýchání
 • svalová ztuhlost
 • zástava dýchání a srdeční činnosti

První pomoc

 • transport z nepříznivého prostředí (zamezit další expozici chladu)
 • postiženého postupně ohřívat
 • použít alufólii – zabraňuje další ztrátě tepla
 • zajistit a monitorovat vitální funkce
 • protišoková opatření
 • zajistit transport k odbornému vyšetření
 • nepodávat alkohol
Pozor na podchlazení patří do témat

Přidat příspěvek k tématu

* Povinné pole

Omrzliny patří do témat

Adresář

Omrzliny ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Omrzliny

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku